+48 713473079
dnifizjoterapii@awf.wroc.pl

O konferencji

Międzynarodowe Dni Fizjoterapii to konferencja naukowa ciesząca się dużym zainteresowaniem, na stałe wpisana w kalendarz naukowych spotkań środowiska fizjoterapeutycznego, medycznego i kultury fizycznej. W roku 2022 temat wiodący konferencji to: „Od juniora do seniora- fizjoterapia łączy pokolenia”.

Wychodząc naprzeciw obecnej sytuacji XI Międzynarodowe Dni Fizjoterapii odbędą się w dniach
26-28 maja 2022 r w formie hybrydowej, prelegenci jak i uczestnicy będą mogli wybrać bezpieczny dla siebie rodzaj uczestnictwa w wydarzeniu, poprzez udział stacjonarny lub za pośrednictwem platformy wideokonferencji.

Celem Konferencji będzie debata i wymiana doświadczeń specjalistów z dziedziny nauk medycznych, nauk o kulturze fizycznej, nauk o zdrowiu i społecznych na temat najnowszych dokonań w zakresie szeroko pojętej rehabilitacji, leczenia i profilaktyki osób w różnym wieku począwszy od najmłodszych aż do wieku senioralnego. Nadrzędną ideą konferencji jest prezentacja i rozpowszechnienie zarówno istniejących, jak i nowych metod praktycznego zastosowania wyników badań w codziennej praktyce.
Styl życia współczesnego człowieka jest odzwierciedleniem stopnia zaspokojenia jego potrzeb zarówno w wymiarze materialnym jak i niematerialnym. Ma to ogromny wpływ na zdrowie i życie człowieka. Nowocześnie pojmowana rehabilitacja jest działaniem ukierunkowanym nie tylko na poprawę funkcji związanych ze zdrowiem fizycznym,
są to także nowoczesne rozwiązania umożliwiające proces powrotu do zdrowia w zakresie ciała i umysłu człowieka, polegają na zastosowaniu różnych metod psychoterapeutycznych i fizjoterapeutycznych połączonych z terapią zajęciową, jak również kosmetologią, a niezbędnych do powrotu człowieka do satysfakcjonującego go życia.
Konferencja jest więc próbą zwrócenia uwagi na istotne, aktualne problemy rehabilitacji i zdrowienia, a także szeroko rozumianej profilaktyki osób zdrowych i chorych we współczesnym świecie. Podczas tego naukowego wydarzenia będziemy poruszali najbardziej aktualne wątki, będące odpowiedzią na zachodzące w otoczeniu człowieka zmiany
w kontekście współczesnego rozwoju cywilizacji i nauki połączonej z praktyką.
W trakcie Konferencji zaplanowano 7 sesji składających się z dwóch bloków tematycznych. Z dziedziny Fizjoterapii zaplanowane jest 7 bloków specjalistycznych, z dzieciny Kosmetologii – 3 bloki tematyczne zaś z Terapii Zajęciowej – 2 bloki tematyczne. Równocześnie przewidziano 6 sesji prowadzonych w języku angielskim związanych z tematem wiodącym konferencji. W ramach Konferencji przewidziane są także sesje dla studentów, doktorantów oraz sesja plakatowa. Przewidziano udział 150 prelegentów we wszystkich formach prezentacyjnych.
Tematyka sesji będzie obejmować zagadnienia dotyczące:

  • szeroko rozumianej profilaktyki pierwotnej i wtórnej oraz zdrowotnych aspektów stylu życia w różnym wieku,
  • działania zapobiegające chorobom, dzięki ich wczesnemu wykryciu i leczeniu oraz utrwalaniu prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia, roli aktywności fizycznej, żywienia w wieku rozwojowym, dorosłym i w wieku starszym,
  • psychofizyczne mechanizmy leżące u podstaw i wyznaczające styl życia i formy codziennych zachowań,
  • najnowszych doniesień dotyczących nowoczesnej fizjoterapii w chorobach wewnętrznych, chorobach nowotworowych, schorzeniach narządu ruchu i chorobach układu nerwowego,
  • najnowsze kierunki badań nad procesem starzenia się organizmu. Rehabilitacja medyczna w procesie starzenia, osteoporozy, profilaktyka schorzeń geriatrycznych. Konsekwencje społeczne, polityczne a przede wszystkim ekonomiczne procesu starzenia się mające związek z szeroko rozumianym procesem rehabilitacji osób starszych,
  • nowoczesna kosmetologia w profilaktyce i opóźnianiu oznak starzenia się. Tematyka bardzo popularna i aktualna, obejmująca interdyscyplinarną koncepcję łącząca wiedzę z zakresu zabiegów pielęgnacyjnych, chemii kosmetycznej i dermatologii, odgrywająca niebagatelną rolę we współczesnym świecie,
  • terapia zajęciowa w odniesieniu do codziennej aktywności i jakości życia. Wieloaspektowa rehabilitacja, poprawa dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego osób i grup społecznych. Wsparcie uczestnictwa w zajęciach uznanych przez osobę lub grupę społeczną, jako istotny aspekt życia współczesnego człowieka.

W ostatnim dniu konferencji zaplanowana jest sesja plakatowa skierowana przede wszystkim do młodych naukowców i studentów.

Wybitni specjaliści stanowiący skład Komitetu Naukowego zagwarantują wysoki poziom merytoryczny. Czas debaty naukowej pozwoli na wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie nowoczesnej rehabilitacji osób w różnym wieku. Dostarczy podwalin teoretycznych potrzebnych do nowoczesnych rozwiązań terapeutycznych. Nakreśli kierunki dalszych poszukiwań naukowych w celu podejmowania wyzwań stawianych współczesnemu człowiekowi w okresie od narodzin aż do śmierci.

Wśród planowanych 200 uczestników naszej konferencji nie zabraknie światowej sławy naukowców, specjalistów w dziedzinie fizjoterapii.

Największą grupą uczestników i odbiorców będą fizjoterapeuci, którzy chcąc być najlepszymi specjalistami w tej dziedzinie, powinni podążać za nowymi kierunkami badawczymi, doniesieniami naukowymi oraz stosowanymi najnowocześniejszymi metodami. Przedstawione na konferencji wyniki badań będą doskonałą aktualizacją wiedzy dla tej grupy specjalistów. Poza tym celem tej cyklicznej konferencji jest łączenie nauki z praktyką.

Zakwalifikowane przez Komitet Naukowy i wygłoszone w ramach Konferencji prace, po pozytywnej opinii recenzentów, zostaną opublikowane w czasopiśmie International Journal of Environmental Research and Public Health jako numer specjalny pod tytułem

From Junior to Senior-Physiotherapy Connects Generations” 

regulamin przygotowania pracy do druku wg zasad czasopisma http://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/physiotherapy_connects_generations


Z wyrazami szacunku

Przewodnicząca Komitetu Naukowego
dr hab. Joanna Kowalska, prof. AWF

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
dr hab. Agnieszka Chwałczyńska, prof. AWF

Related Post

O warsztatach

Odciążenia podologiczne jako istotny element terapii po zabiegowej. Warsztat prowadzony przez przedstawiciela firmy SEK Przypadki podologiczne kwalifikujące się do stosowania odciążeń. Rodzaje i materiały z jakich można wykonać odciążenia, studium

Tematyka

Tematy wiodące XI Międzynarodowych Dni Fizjoterapii: Fizjoterapia w dobie COVID – 19 Zastosowanie nowoczesnych technologii w rehabilitacji i terapii. Profilaktyka pierwotna i wtórna chorób cywilizacyjnych. Jakość i styl życia na

Warsztaty

Warsztaty odbędą się 26.05.2022 w godzinach 9-15:30 na terenie Akademii. Udział w warsztatach jest płatny. Na warsztaty obowiązują zapisy w trakcie rejestracji. TYTUŁ WARSZTATU CENA ZAPISY Podstawy treningu funkcjonalnego w